cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« September 2021 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดการสมัครเรียน —>>>ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป

  1. สมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/H2jttJTmv6kmbxgu6  

    รับสมัครถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ปิดรับเมื่อครบจำนวน) 

  1. ชำระค่าเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 

    โปรดติดตามประกาศช่องทางการชำระเงิน ที่ www.confucius.buu.ac.th  และ www.facebook.com/buuconfucius 

  • ทางสถาบันฯ จะเปิดห้องเรียนเมื่อมีผู้สมัครเรียนจำนวน 8 คนขึ้นไป

  • จัดห้องเรียนโดยการทดสอบก่อนเรียน

  • ผู้สมัครอบรมโปรดศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน เพราะเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมที่ www.confucius.buu.ac.th และ www.facebook.com/buuconfucius

摄图原创作品

 


ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาประชาสัมพันธ์อบรมภาษา


Leave a Reply