cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« September 2021 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันขับร้องเพลงจีน รอบตัดสิน

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 *หมายเหตุ* ทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบต้องส่งไฟล์ทำนองเพลงทาง E-mail : confuciusbuu@hotmail.com ก่อนวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

ในรอบคัดเลือกมีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมดได้แก่

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ท่าน

- ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 84 ท่าน

- ระดับอุดมศึกษา จำนวน 23 ท่าน

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ทุกสถาบันการศึกษา

ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ทุกท่าน ที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การแข่งขันร้องเพลงจีนรอบตัดสิน26.11.63 Page1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การแข่งขันร้องเพลงจีนรอบตัดสิน26.11.63 Page2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การแข่งขันร้องเพลงจีนรอบตัดสิน26.11.63 Page4

Leave a Reply