cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« December 2020 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

ประกาศเลื่อนการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

HSK รอบวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ขอเลื่อนสอบ

เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรุณากรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเลื่อนสอบ—-> https://forms.gle/WLou7vvijRLxaRrDA

 

100727549_2061680733976407_3087072971668324352_o

 

 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page2 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page3 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page4 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page5 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page6 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page7 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page8 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ HSK HSKK 2020.1 สนามสอบม.บูรพา Page9


Leave a Reply