cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« September 2021 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

ประกาศยกเลิกการจัดสอบ

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK

รอบการสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 

          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK รอบดังกล่าวแล้วนั้น โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับค่าสมัครคืน

  1. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ (ใบสีเขียว)

  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ

  3. ติดต่อ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-102602

 

 


Leave a Reply