cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« September 2021 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

แจ้งเพิ่มช่องทางการจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

……………………………………

                    ตามที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการแนะแนวทุนการศึกษา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารอเนกประสงค์ศูนย์จีนศึกษา) โดยได้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCov) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอแจ้งเพิ่มช่องทางการจัดบรรยายแนะแนวทุนการศึกษา ผ่านช่องทาง Facebook (Live สด) ที่เพจ “สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา”

ไฟล์ PDF —>>> ประชาสัมพันธ์แนะแนวทุน กำหนดการแนะแนวทุน

ประชาสัมพันธ์แนะแนวทุน กำหนดการแนะแนวทุน 2563

 


Leave a Reply