cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« July 2020 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK รอบวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องมารับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ที่อาคารสำนักงานชั้น 1 สถานบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 16-20 กันยายน พ.ศ.2562 ในเวลา 08.30-12.00 น. , 13.00-16.30 น.ค่ะ

Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 Page10 Page11 Page12


Leave a Reply