cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย

m011
m02
m03
m04
m05
m061
m07
m081
m09
assess
assess
assess
assess

ปฎิทินกิจกรรม

« January 2019 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป เปิดเรียนเดือนมกราคม 2562

ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ติดต่อที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดำเนินการดังนี้

- ติดต่อชำระค่าสมัครเรียน (รับเฉพาะเงินสด) ที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารศูนย์จีนศึกษา)

และนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เรียน 1 ฉบับ                                                                                                              

*** โดยสามารถชำระค่าเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2562

(เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. เท่านั้น          

หากท่านไม่ชำระค่าเรียนตามกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครเรียน) ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-102602 หรือ 038-102605 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)

Page1 Page2 Page3


Leave a Reply