คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป
cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย
m011 m02 m03 m04 m05 m061 m07 m081 m09 assess assess
ปฎิทินกิจกรรม

« August 2018 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

*หมายเหตุ*

- ห้องเรียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน ปิดรับสมัคร // 6 สิงหาคม 
- ห้องเรียนภาาาจีนระดับต้น 2 ปิดรับสมัคร // 14 สิงหาคม 
* เนื่องจากมีผู้เรียนครบเต็มจำนวนแล้ว

2.รายละเอียดห้องเรียนที่เปิดเดือนสิงหาคม 2561 ( อบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป )1.ชั้นตอนการสมัครเรียนภาษาจีน  (อบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป ส.ค.2561)ใบสมัครเรียนภาษาจีน


Leave a Reply