cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย
m011 m02 m03 m04 m05 m061 m07 m081 m09 assess assess
ปฎิทินกิจกรรม

« July 2018 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

*ประกาศ* ท่านที่สมัครเรียนภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป

ระดับพื้นฐาน สามารถเปิดเรียนใน วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่วนห้องเรียน ระดับต้น 1, ดับต้น 2 , ระดับกลาง 2
ขอเลื่อนกำหนดการเปิดเรียน เนื่องจากมีผู้สมัครยังไม่ครบจำนวนที่สามารเปิดห้องเรียนได้

หากสามารถเปิดห้องเรียนได้ทางสถาบันฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้


Leave a Reply