cn th
ภาษาจีน ภาษาไทย
m011 m02 m03 m04 m05 m061 m07 m081 m09 assess assess
ปฎิทินกิจกรรม

« July 2018 »

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook Likes
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 3
เข้าสู่ระบบ

เชิญเข้าร่วมอบรมการกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางวัฒนธรรมจีน

เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงการสะพานสู่ฝันภาษาจีนของสำนักงานฮั่นปั้น ปี 2560

รายละเอียดและเอกสารการสมัคร

1.รายละเอียดการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ 2017 (ภาษาไทย)

2.รายละเอียดการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ 2017 (ภาษาจีน)

3.ใบสมัครอบรมการกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีน2017

แบบ

 

 

 

 


Leave a Reply